Nahajate se tukaj

Aktualne informacije

Operacija Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, ki obsega izgradnjo treh naprav za pripravo pitne vode, 43,5-km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in daljinski nadzor s hidravlično analizo, bo dolgoročno zagotavljala varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno vodo.

Večji del gradbenih del na napravah za pripravo pitne vode je že zaključen, prav tako pa je že skoraj v celoti izgrajeno vodovodno omrežje, ki bo pripomoglo k večji medsebojni povezanosti treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot tudi glede vzdrževanja.

Naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh od avgusta naprej poskusno obratuje. V novembru poteka odpravljanje pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnem pregledu, in izobraževanje zaposlenih z delom z novo tehnologijo.

Na napravi za pripravo pitne vode Mazej so zaključena vsa gradbena dela in izvedeni zasipi objektov. V notranjosti objektov se izvajajo strojne, tehnološke in elektro instalacije.

Na napravi za pripravo pitne vode Čujež so prav tako zaključena vsa gradbena dela. Na objektu so vgrajene tudi vsa strojna, tehnološka in elektro oprema, na kateri pa se izvajajo hladna testiranja.

Na posameznih odsekih vodovodnega omrežja se dela še izvajajo, in sicer: 

- na vodovodu Ljubija se izvajajo elektroinštalacije in instalacije za daljinski nadzor ter zaključna dela, ki zajemajo povrnitev terena v prvotno stanje na območju soteske Ljubija,

- na odsekih primarni cevovod Konovo in primarni cevovod Severna veja, primarni cevovod Ravne, povezovalni vodovod Velenje–Hrastovec–Cirkovce, povezovalni vodovod Velenje–Šmartno ob Paki, odseka Lokovica–Gorenje, Gorenje–Šmartno ob Paki, primarni vodovod Šmartno ob Paki, odsek črpališče Šmartno ob Paki–Rečica, se izvajajo zaključna dela; v pripravi je tudi dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- na trasi magistralnega vodovoda Paka poteka še izgradnja odseka Čujež–Toplice.