Nahajate se tukaj

Aktualne informacije

Operacija Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je namenjena varni, zanesljivi in trajnostni oskrbi s kakovostno pitno vodo na območju treh vključenih občin: Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki.

Investicija vključuje izgradnjo treh naprav za pripravo pitno vode (obstoječa naprava Grmov vrh, Čujež in Mazej), kjer se že izvaja poskusno obratovanje z namenom odprave morebitnih tehničnih pomanjkljivosti in izobraževanje zaposlenih. Obdobje poskusnega obratovanje se bo zaključilo predvidoma avgusta 2015.

Gradnja vodovodnega omrežja je prav tako že zaključena in v tem trenutku poteka pridobivanje uporabnih dovoljenj za posamezne odseke.

V mesecu aprilu so bila pridobljena uporabna dovoljenja za sledeče investicije:

  • Izgradnja magistralnega vodovoda Paka, odsek  Čujež – Lampret
  • Izgradnja magistralnega vodovoda Paka, odsek  Čujež - Ločan
  • Izgradnja primarnega cevovoda Šmartno ob Paki, odsek Čr-ŠMP-Rečica
  • Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob Paki, odsek Lokovica-Gorenje
  • Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob Paki, odsek Gorenje-Šmartno ob Paki

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.