Nahajate se tukaj

Aktualne informacije o operaciji

Namen operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je omogočiti prebivalcem Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki varno, zanesljivo in trajnostno oskrbno s pitno vodo.

V okviru operacije sta že bili dokončani investiciji daljinski nadzor in hidravlična analiza, ki bosta omogočili kontinuiran nadzor nad obratovanjem vodooskrbnega sistema ter pravočasno ukrepanje ob izrednih razmerah.

Šaleška dolina bo z izvedbo operacije pridobila 43,5 km vodovodnega omrežja ter tri naprave za pripravo pitne vode.

Na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh poteka od konca avgusta dalje poskusno obratovanje, ki bo trajalo eno leto. V mesecu septembru je bil na objektu s strani Upravne enote Velenje opravljen tudi tehnični pregled.

Na napravi za pripravo pitne vode Čujež poteka zunanja ureditev objektov, na napravi za pripravo pitne vode Mazej se izvajajo elektro in strojne inštalacije ter zasip zadnje strani objektov in ravnih streh.

Na posameznih odsekih vodovodnega omrežja se dela še izvajajo in sicer: 

  • Na vodovodu Ljubija poteka vrnitev terena v prvotno stanje na območju soteske Ljubija, pri zajetju se izvaja urejanje brežine med objekti zajetja ter kamnita zložba ob mostni konstrukciji pri prečkanju vodotoka.
  • Pripravlja se dokumentacija za pridobitev uporabnih dovoljenj za sledeče odseke: primarni cevovod Konovo, primarni cevovod Severna veja, primarni cevovod Ravne s črpališčem in vodohranom  ter povezovalni vodovod Velenje–Hrastovec–Cirkovce.
  • Na trasi povezovalnega vodovoda Velenje-Šmartno ob Paki, odseka Lokovica-Gorenje in  Gorenje-Šmartno ob Paki ter primarnega vodovoda  Šmartno ob Paki, odsek črpališče Šmartno ob Paki-Rečica se izvajajo še zaključna dela ter pripravlja dokumentacija za pridobitev uporabnih dovoljenj.
  • Na trasi izgradnje magistralnega vodovoda Paka je v gradnji še odsek Čujež-Toplice.

Zaradi morebitnih zastojev na cesti Paka-Slovenj Gradec zaradi gradnje magistralnega vodovoda Paka, prebivalce prosimo za strpnost in potrpežljivost.