Nahajate se tukaj

Informacija o tekočih aktivnostih na projektu

Na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki se nadaljujejo izgradnja in dograditev naprav za pripravo pitne vode ter izgradnja magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja. Investicija, ki poteka v okviru operacije Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, bo pripomogla k zagotavljanju varne, zanesljive in trajnostne oskrbe s pitno vodo za prebivalce Šaleške doline.

Na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh je izvajalec v mesecu avgustu začel z zagonom ter poskusnim obratovanjem, kar pomeni, da se izvaja testiranje opreme, ki je bila vgrajena in bo zagotavljala nemoteno oskrbo Šaleške doline s kakovostno pitno vodo. 

Gradbena dela in ostala dela še vedno potekajo na napravi za pripravo pitne vode Čujež in Mazej.

Vzporedno potekajo tudi gradbena dela na predvidenih vodovodnih odsekih.

  • Magistralni vodovod Ljubija, kjer dela potekajo v soteski Ljubije.
  • Gradbena dela so v zaključni fazi na območju primarnega cevovoda Konovo, primarnega cevovoda Severna veja, primarnega cevovoda Ravne s črpališčem in vodohranom, povezovalnega vodovoda Velenje–Hrastovec–Cirkovce.
  • Na trasi povezovalnega vodovoda Velenje–Šmartno ob Paki, odsek Lokovica–Gorenje je zaključena gradnja v pripravi je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja,
  • Na trasi povezovalnega vodovoda Velenje–Šmartno ob Paki, odsek Gorenje–Šmartno ob Paki in na trasi izgradnje primarnega vodovoda Šmartno ob Paki, odsek črpališče Šmartno ob Paki–Rečica, so dela v zaključni fazi, v pripravi je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja,
  • Na območju izgradnje magistralnega vodovoda Paka se izvajajo dela na odseku Čujež–Toplice, kjer je izveden vodovod v dolžini približno 3000 metrov. Zaradi delnih zapor ceste se vsak odsek gradbišča sproti vrača v prvotno stanje.

Prebivalce prosimo za strpnost in potrpežljivost zaradi morebitnih zastojev na cesti Paka –Slovenj Gradec zaradi gradnje magistralnega vodovoda Paka.