Nahajate se tukaj

Izvajanje gradbenih del

V okviru operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« se izvajajo gradbena dela na treh čistilnih napravah in večini odsekov vodovodnega omrežja. Dela na področju daljinskega nadzora pa so se zaključila.

Gradbene dela trenutno potekajo na vseh treh čistilnih napravah. V Topolšici se je pričela izgradnja nove čistilne naprave Mazej, ki bo imela kapaciteto čiščenja 30 litrov vode na sekundo. V prvi fazi izgradnje je bil izveden izklop gradbene jame in izgradnja opornega zidu na spodnji strani čistilne naprave.

Ob magistralni cesti Velenje-Slovenj Gradec prav tako poteka izgradnja nove čistilne naprave Čujež, ki bo namenjena čiščenju vodnih virov Dolič, Čujež, Kovač, Ločan, Lampert in Jablanice. V okviru gradbenih del so bila na objektu izvedena vsa armirano-betonska dela, strešna konstrukcija in estrihi, vgrajeno pa je tudi stavbno pohištvo.

Na obstoječi čistilni napravi Grmov vrh, ki deluje od leta 1983 in predstavlja najpomembnejšo vodooskrbno napravo na obstoječem sistemu, poteka rekonstrukcija čistilne naprave. Na območju obstoječe čistilne naprave so bili porušeni vsi obstoječi objekti, razen linije za čiščenje. Vzporedno s tem je potekala izgradnja novih, sodobnejših objektov. V okviru gradbenih del je že izgrajena nova upravna stavba, ki je delno že v uporabi, objekt za elektrotehniko pa je v zaključni fazi izvedbe. Na objektu predpriprave je izvedena armirano-betonska konstrukcija. Trenutno poteka izvedba meritev vodotesnosti celic in testiranje opreme ter groba zunanja ureditev objektov. 

Kljub gradbenim delom na čistilni napravi Grmov vrh je zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo za celotno Šaleško dolino.

V fazi izgradnje sta primarni cevovod Konovo, kjer je večina cevovodov že položenih in Severna veja, kjer so večja gradbena dela zaključena in trenutno poteka planiranje in zatravitev.  Na območju izgradnje cevovoda Ravne s črpališčem in vodohranom pa je bilo izvedenih že več kot 4 km vodovodnih cevi, izgradnja vodohrana in črpališča pa je v zaključni fazi.  

V okviru povezovalnega vodovoda Velenje-Hrastovec-Cirkovce je bilo skupaj izvedenih več kot 3 km vodovodnih cevi. Na vodohranu Hrastovec in črpališču Hrastovec se izvajajo zaključna, strojna in elektro dela.

Na območju povezovalnega vodovoda Velenje-Šmartno ob Paki, odsek Lokovica – Gorenje je bilo izvedenih približno 6,4 km vodovodnih cevi.

Na ozemlju povezovalnega vodovoda Velenje-Šmartno ob Paki, odsek Gorenje – Šmartno ob Paki je bilo izvedenih skoraj 2 km vodovodnih cevi ter izveden vodovod Gavce.

Pomemben napredek na operaciji je tudi dejstvo, da so se v preteklem mesecu zaključila dela na črpališču Topolšica, ki je pričelo z obratovanjem.