Nahajate se tukaj

Novinarska konferenca o operaciji »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«

Velenje, 12. junij 2015 – Župani vključenih občin, Bojan Kontič (Mestna občina Velenje), Darko Menih (Občina Šoštanj) in Janko Kopušar (Občina Šmartno ob Paki), ter direktor pooblaščenega koordinatorja, Komunalnega podjetja Velenje, Uroš Rotnik, so predstavili aktualne informacije o poteku operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki bo dolgoročno zagotavljala varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo za prebivalce Šaleške doline.

Operacija »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki obsega izgradnjo treh naprav za pripravo pitne vode, izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in vzpostavitev daljinskega nadzora s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev, je v zaključni fazi.

V letošnjem letu je bila zaključena gradnja še zadnjega odseka vodovodnega omrežja, pridobljena so bila uporabna dovoljenja, potrdilo o prevzemu je bilo izdano 11.5.2015, sedaj pa teče enoletni reklamacijski rok.

Novo izgrajeno vodovodno omrežje obsega naslednje odseke: Vodovod Ljubija, primarni cevovod Konovo, primarni cevovod Severna veja, primarni cevovod Ravne s črpališčem in vodohranom, povezovalni cevovod Velenje-Hrastovec-Cirkovce z dvema vodohranoma, povezovalni vodovod Velenje-Šmartno ob Paki (odsek Lokovica – Gorenje), povezovalni cevovod Velenje-Šmartno ob Paki (odsek Gorenje-Šmartno ob Paki), primarni cevovod Šmartno ob Paki (odsek črpališče Šmartno ob Paki-Rečica), magistralni vodovod Paka.

Vrednost izgrajenega vodovodnega omrežja je znašala 11,46 mio EUR brez DDV in je za 85 tisoč manjša od pogodbene vrednosti. Gradnjo je izvedlo podjetje Kolektor Koling, d.o.o. z nominiranimi podizvajalci Andrejc, d.o.o., Nivig, d.o.o. in Grafist, d.o.o. Gradnja je bila izvedena v predvidenem terminskem roku.

Vrednost projekta po podpisanih pogodbah znaša 35,8 milijona evrov z DDV-jem. Od tega so občine zagotovile 18,55 odstotkov ali 5,46 milijona evrov brez DDV-ja, vse ostalo (81,45 odstotka) financirata evropska skupnost in država v višini cca 24 mio EUR, DDV pa se poračunava.

Poleg primarnih vodov je bilo potrebno zgraditi tudi sekundarno omrežje, ki je bilo financirano iz lastnih sredstev občin. Zgrajeno je bilo 12,14 km omrežja.

Novinarski konferenci je sledila slavnostna otvoritev novo izgrajenega vodovodnega omrežja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Več o vsebini projekta lahko najdete na spletni strani www.saleska-dolina.si v zavihku Mediji.