Nahajate se tukaj

Objekti v izgradnji

Operacija Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zajema naslednje investicije:

 • izgradnjo čistilnih naprav
 • rekonstrukcijo zajtja Ljubija,
 • izgradnjo magistralnega vodovoda Ljubija,
 • izgradnjo magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik – Toplice,
 • izgradnjo magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež – Lampret,
 • izgradnjo magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež – Ločan,
 • izgradnjo povezovalnega cevovoda Velenje – Hrastovec – Cirkovce,
 • izgradnjo primarnega vodovoda Konovo,
 • izgradnjo primarnega cevovoda Severna veja,
 • primarni cevovod Ravne s črpališčem,
 • izgradnjo povezovalnega cevovoda Velenje – Šmartno ob Paki odsek Lokovica – Gorenje,
 • izgradnjo povezovalnega cevovoda Velenje – Šmartno ob Paki odsek Gorenje – Šmartno ob Paki,
 • izgradnjo primarnega cevovoda Velenje – Šmartno ob Paki odsek Črpališče – ŠMP – Rečica,
 • izgradnjo sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju,
 • hidravlično analiza vodovodnega  omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki.