Nahajate se tukaj

Podpis pogodbe

V torek, 11. junija 2013, sta ob 17. uri v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje; 2. nadstropje) župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in minister Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan podpisala pogodbo o sofinanciranju gradnje čistilnih naprav za pitno vodo pri operaciji Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Operacija, ki se delno financira iz Kohezijskega sklada Evropske unije, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.

Pogodbena vrednost znaša 15.286.585,29 evra brez DDV. Prispevek iz Kohezijskega sklada Evropske unije znaša 85 % javnih upravičenih stroškov, država pa bo prispevala 15 % javnih upravičenih stroškov. Iz Kohezijskega sklada Evropske unije bomo tako prejeli več kot 10,5 milijona evrov, država pa bo prispevala več kot 1,8 milijona evrov. Ostala sredstva, vključno z DDV-jem, ki znaša 3.057.317,06 evra, bodo zagotovile občine sofinancerke (Mestna občina Velenje, Občina Šmartno ob Paki in Občina Šoštanj).