Nahajate se tukaj

Podpisana druga pogodba

Velenje, 29. november 2012 - Župan Mestne Občine Velenje, Bojan Kontič, je danes podpisal pogodbo za izvedbo storitev Projektiranje in izvedba gradenj za operacijo: »CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINI - ČISTILNE NAPRAVE ZA PITNO VODO«.

Pogodba je bila podpisana s podjetjem Esotech, d.d., ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano na javnem razpisu po odprtem postopku, ki ga je izvedel pooblaščeni koordinator operacije Komunalno podjetje Velenje v imenu občin soinvestitork – Mestne Občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Pogodbo je v imenu podjetja podpisal direktor Marko Škoberne.

V okviru podpisane pogodbe izvajalna dela obsegajo:

  • Izgradnjo vodarne Grmov vrh
  • Izgradnjo vodarne Čujež
  • Izgradnjo vodarne Mazej

Čistilne naprave bodo prečistile vso pitno vodo z ustreznim sistemom ultrafiltracije, ki velja za enega najbolj sodobnih načinov čiščenja pitne vode v Evropi in dosega izredno dobre učinke, saj odstrani parazite, mikroorganizme in viruse.

Širši cilji projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« so:

  • zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne oskrbe s pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline,
  • povečanje števila priključenih prebivalcev na omrežje za oskrbo z vodo v projektnem območju za 1.730 prebivalcev,
  • zmanjšanje vodnih izgub z več kot 30 % na manj kot 25 %,
  • zmanjšanje števila prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni neustrezni pitni vodi (za 3.800 oseb na območju Šmartnega ob Paki),
  • medsebojna povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.