Nahajate se tukaj

Podpisana prva pogodba

Velenje, 17. avgust 2012 - Župan Mestne Občine Velenje Bojan Kontič je danes podpisal pogodbo za izvedbo storitev Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – SKLOP 2 – Hidravlična analiza in daljinski nadzor.

Pogodba je bila podpisana s podjetjem Eltec Petrol d. o. o., ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano na javnem razpisu po odprtem postopku, ki ga je izvedel pooblaščeni koordinator operacije Komunalno podjetje Velenje v imenu občin investitork – Mestne Občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Pogodbo je v imenu podjetja podpisal direktor Jože Torkar.

V okviru celotne operacije bodo zgrajene tri čistilne naprave za pitno vodo, 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja ter daljinski nadzor vodovodnega sistema.

Širši cilji projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« so:

  • zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne oskrbe s pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline,
  • povečanje števila priključenih prebivalcev na omrežje za oskrbo z vodo v projektnem območju za 1.730 prebivalcev,
  • zmanjšanje vodnih izgub z več kot 30 % na manj kot 25 %,
  • zmanjšanje števila prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni neustrezni pitni vodi (za 3.800 oseb na območju Šmartnega ob Paki),
  • medsebojna povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja.

Podpisana pogodba je prva od treh iz sklopa pogodb za izvedbo gradbenih del in se nanaša na izvedbo daljinskega nadzora, ki bo omogočil

  • optimalno opravljanje omrežja in
  • hitro zaznavanje in odpravljanje vodnih izgub ter bo
  • nadgrajen s sistemom daljinskega odčitavanja števcev.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.