Nahajate se tukaj

Podpisana zadnja pogodba

Velenje, 30. maj 2013 - Župan Mestne Občine Velenje Bojan Kontič je kot predstavnik občin soinvestitork (Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki) danes podpisal pogodbo za izvedbo operacije »CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINI« – vodovodno omrežje.

Pogodba je bila podpisana s podjetjem Kolektor Koling, d. o. o., izvajalcem izgradnje vodovodnega omrežja v okviru operacije »CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINI«. Podjetje Kolektor Koling, d. o. o., je bilo za izvajalca izbrano na javnem razpisu, ki ga je po odprtem postopku izvedel pooblaščeni koordinator operacije Komunalno podjetje Velenje v imenu občin soinvestitork. Pogodbo je v imenu podjetja podpisal direktor Tine Vadnal.                                                                                                      

Pogodbena dela obsegajo izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja. Dograditev vodooskrbnega sistema Šaleške doline bo vključevala vse najpomembnejše vodovodne povezave od zajema pitne vode do končnih uporabnikov in bo zagotavljala dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.

Med poglavitnimi cilji projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« so:

  • zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne oskrbe s pitno vodo za približno 45 tisoč prebivalcev Šaleške doline,
  • povečanje števila prebivalcev, priključenih na omrežje za oskrbo z vodo za 1.730 prebivalcev,
  • zmanjšanje vodnih izgub z več kot 30 % na manj kot 25 %,
  • zmanjšanje števila prebivalcev, ki so lahko izpostavljeni neustrezni pitni vodi,
  • medsebojna povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integriran sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.