Nahajate se tukaj

Pridobitev uporabnih dovoljenj

V okviru operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini se v letošnjem letu zaključuje gradnja vodovodnega omrežja in treh naprav za pripravo pitne vode.

Za investiciji Izgradnja primarnega cevovoda Ravne s črpališčem in vodohranom in Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec - Cirkovce z dvema črpališčema in dvema vodohranoma sta bila uporabna dovoljenja pridobljena v marcu 2015.