Zagotovili bomo zanesljivejše čiščenje pitne vode na treh čistilnih napravah.

O projektu

Projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« je namenjen učinkoviti oskrbi prebivalstva s kakovostno pitno vodo na območju občin Velenje,  Šoštanj in Šmartno ob Paki. Projekt je nedeljiv in celovit projekt treh občin z enim skupnim upravljavcem sistema.

Več