Nahajate se tukaj

O projektu

V okviru projekta bomo zgradili naslednje objekte:

  • tri čistilne naprave za pitno vodo,
  • 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in
  • daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev.

Cilji projekta

  • zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne oskrbe s pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline,
  • povečanje števila priključenih prebivalcev na omrežje za oskrbo z vodo v projektnem območju za 1.730 prebivalcev,
  • zmanjšanje vodnih izgub s preko 30 % na manj kot 25 %
  • zmanjšanje števila prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni neustrezni pitni vodi (za 3.800 oseb na območju Šmartnega ob Paki),
  • medsebojna povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja.