Nahajate se tukaj

Faze izvajanja

Tri čistilne naprave bodo prečistile vso pitno vodo z ustreznim sistemom ultrafiltracije, ki sodi med izredno naravne sisteme čiščenja pitne vode v Evropi in dosega izredno dobre učinke, saj odstrani parazite, mikroorganizme in viruse, kar zahteva Pravilnik o pitni vodi RS za zagotavljanje skladnost in zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Gradnja cevovodov se nanaša na dograditev vodooskrbnega sistema Šaleške doline s poudarkom na magistralnih in primarnih vodovodih ter vključuje najpomembnejše povezave od zajema pitne vode do končnih uporabnikov in bo zagotavljal oskrbo s  kvalitetno pitno vodo prebivalcem v Šaleški dolini.

Sistem daljinskega nadzora bo omogočal in zagotavljal optimalno upravljanje omrežja in hitro zaznavanje vodnih izgub ter bo nadgrajen s sistemom daljinskega odčitavanja števcev pri uporabnikih.