Nahajate se tukaj

Aktualne informacije

Dela na operaciji Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, ki bo dolgoročno zagotavljala varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s kakovostno pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline, se počasi zaključujejo.

V okviru operacije, ki je bila delno sofinancirana s pomočjo evropskih sredstev in sicer iz kohezijskega sklada, sta bili v Šaleški dolini izgrajeni dve povsem novi napravi za pripravo pitne vode – Čujež in Mazej. Prav tako je na mestu obstoječe naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh zgrajena nova naprava za pitno vodo. Na vseh napravah za pripravo pitne vode že poteka poskusno obratovanje, ki je namenjeno postopnemu priključevanju objektov na naprave za pripravo pitne vode, testiranju in optimiranju procesov ter odpravi morebitnih tehničnih napak. Vse tri naprave za pripravo pitne vode uporabljajo tehnologijo ultrafiltracije, ki omogoča pripravo vode, ki ustreza vsem standardom, ki jih določajo predpisi za pitno vodo.

Na vodovodnem omrežju so v zaključni fazi gradbena in elektro dela. Na sklopu 2, ki zajema izgradnjo sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju ter hidravlično analizo vodovodnega omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki, pa izvajalec izvaja aktivnosti za zmanjšanje vodnih izgub na omrežju.