Nahajate se tukaj

Aktualne informacije o gradnji

V Šaleški dolini se izvajajo gradbena dela v okviru operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki je namenjena zagotavljanju učinkovite oskrbe prebivalstva s kakovostno pitno vodo na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Šaleška dolina bo z investicijo pridobila dve novi napravi za pripravo pitne vode, in sicer Mazej in Čujež, ter prenovljeno obstoječo napravo za pripravo pitne vode Grmov vrh. Na napravi za pripravo pitne vode Mazej so bila izvedena armiranobetonska dela na tehnološkem objektu in usedalniku. V postopku izvedbe so celice za pitno vodo.

Na napravi za pripravo pitne vode Čujež so bila izvedena vsa armiranobetonska dela, strešna konstrukcija in tlaki ter vgrajeno stavbno pohištvo. V sklopu del se trenutno odvija vgradnja strojne, tehnološke in električne opreme. Hkrati potekajo dejavnosti glede načrtovanja dovoza z občinske ceste, ki bo omogočal varen dostop do objekta.

Na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh so izgrajeni vsi predvideni objekti – objekt za predpripravo pitne vode, objekt za glavno pripravo pitne vode, objekt za elektrotehniko in upravno poslopje – slednje je delno že v uporabi. Z izvedbo grobe zunanje ureditve območje naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh počasi dobiva končno podobo.

Gradbena dela se nadaljujejo tudi na predvidenih vodovodnih odsekih:

  • v okviru gradnje vodovoda Ljubija je izvedena trasa vodovoda od naprave za pripravo vode Grmov vrh do lokalne ceste Ljubija–Mlinar–Mikek–most in približno 2 km po dolini soteske Ljubija. Skupno je izvedenih že več kot 6 km dovoda surove vode. Na vodovodu so izvedeni vsi regulacijski jaški. Hkrati z gradnjo vodovoda poteka polaganje zaščitne cevi za optični kabel. Na predvideni trasi poteka izvedba prečkanja potoka Ljubija po kovinski konstrukciji ob ograji mostu.
  • Na območju primarnega cevovoda Konovo je večina cevovodov že položenih. Na Malgajevi cesti je bil položen grobi asfalt, obrambni sloj pa bo položen po zaključku izvedbe vodne celice, izvedenih povezavah in spremembi priključkov na obstoječe oskrbovalno omrežje. Trenutno potekajo pripravljalna dela za betonske stopnice v spodnjo armaturno komoro.
  • Na trasi primarnega cevovoda Severna veja poteka II. faza izgradnje.
  • Šaleška dolina je na območju cevovoda Ravne bogatejša za vodohran Ravne in črpališče Ravne, kjer je gradnja že zaključena in se izvaja zunanja ureditev okolice. Na trasi vodovoda Ravne so bili izgrajeni 4 km vodovoda različnih dimenzij. Ozemlje, kjer je gradnja potekala po kmetijskih površinah, je že povrnjeno v prvotno stanje, na območju javnih površin pa poteka asfaltiranje.
  • Na območju povezovalnega vodovoda Velenje–Hrastovec–Cirkovce je prav tako že končana izvedba vodohrana Hrastovec in črpališča Hrastovec ter poteka izvedba zunanje ureditve okolice. Dela poleg tega potekajo na vodohranu Cirkovce, kjer so končana armiranobetonska dela, vključno s hidroizolacijo, trenutno pa potekajo obrtniška dela. Na trasi povezovalnega vodovoda je skupaj izvedenih več kot 3 km vodovoda; trenutno na trasi potekajo dela za vzpostavitev prvotnega stanja. V sklopu izgradnje povezovalnega vodovoda Velenje–Hrastovec–Cirkovce poteka še izgradnja dveh revizijskih jaškov.
  • Na trasi povezovalnega vodovoda Velenje–Šmartno ob Paki, odsek Lokovica–Gorenje, je izvedenih več kot 6 km vodovoda in električni priključek v dolžini 560 m, kjer je postavljena tudi klorna postaja. Klorna postaja je že pričela s poskusnim obratovanjem. Na omenjenem odseku so izvedeni tudi štirje vodotesni armiranobetonski jaški, kjer trenutno potekajo električna dela.
  • Na trasi povezovalnega vodovoda Velenje–Šmartno ob Paki, odsek Gorenje–Šmartno ob Paki, je izveden vodovod v skupni dolžini skoraj 2 km. Prav tako sta izvedena še dva vodotesna armiranobetonska jaška, kjer trenutno potekajo električna dela.
  • Na trasi izgradnje primarnega vodovoda Šmartno ob Paki, odsek črpališče Šmartno ob Paki–Rečica, je izveden cevovod 1 s tremi jaški. Izvajajo se dela na cevovodu 2 in spremembe priključkov.
  • Na območju izgradnje magistralnega vodovoda Paka je končana izgradnja odseka Vodončnik–Čujež, kjer je trasa že povrnjena v prvotno stanje. Dela potekajo še na odseku Čujež–Toplice