Nahajate se tukaj

Obisk ministra

Včeraj, 1. aprila 2014 nas je obiskal minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije mag. Dejan Židan, ki si je ogledal potek gradnje čistilne naprave za pitno vodo Grmov vrh, ki se izvaja v okviru operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Pooblaščeni koordinator operacije, Komunalno podjetje Velenje, je poskrbel za predstavitev operacije in ogled gradbišča. Minister pa je po končanem ogledu, z zadovoljstvom zagotovil, da bodo na ministrstvu omogočili nemoteno financiranje projekta.

Junija 2013 sta minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije mag. Dejan Židan in župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič podpisala pogodbo o sofinanciranju gradnje čistilnih naprav. Pogodbena vrednost znaša 15.286.585,29 evra (brez DDV-ja), od tega se iz Kohezijskega sklada EU in proračuna RS sofinancira 81,45 % upravičenih stroškov, preostalih 18,55 % pogodbene vrednosti za gradnjo čistilnih naprav pa prispevajo občine investitorke, Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki.

Operacija Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je eden izmed večjih projektov, ki jih v Mestni občini Velenje trenutno izvajajo v okviru kohezijskega sklada na področju oskrbe s pitno vodo.

V sklopu projekta potekata še gradnji dveh čistilnih naprav za pitno vodo, in sicer čistilna naprava Čujež in Mazej. Prav tako se na celotnem področju Šaleške doline izvaja gradnja vodovodnega omrežja. Izvedenih je že cca 24 kilometrov cevovodov od skupno predvidenih 43 kilometrov.

Skladno s sklepom Evropske komisije o sofinanciranju projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini znaša celotna vrednost upravičenih stroškov projekta 34.572.877,00 evrov (brez DDV-ja).