Nahajate se tukaj

Podpis pogodbe

Župan Mestne Občine Velenje Bojan Kontič danes ni podpisal pogodbe za izvedbo storitev Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – SKLOP 2 – Hidravlična analiza in daljinski nadzor.

Do podpisa pogodbe ni prišlo, saj župan Mestne Občine Velenje Bojan Kontič s strani Ministrstva Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje zahteva zagotovilo, da sredstev, ki smo jih za projekt pridobili kasneje ne bo potrebno vračati - v primeru, da do podpisa preostalih dveh izvajalskih pogodb, ki predstavljajo celovito izvedbo operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ne bi prišlo. Do danes tega zagotovila Komunalno podjetje Velenje ni uspelo pridobiti, upajo pa, da ga v prihodnjih dneh bodo.