Nahajate se tukaj

Podpis pogodbe, 10.8.2012

Velenje, 10. avgust 2012 - Župan Mestne Občine Velenje Bojan Kontič danes ni podpisal pogodbe za izvedbo storitev Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – SKLOP 2 – Hidravlična analiza in daljinski nadzor.

Do podpisa pogodbe ni prišlo, saj župan Mestne Občine Velenje Bojan Kontič s strani Ministrstva Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje zahteva zagotovilo, da sredstev, ki smo jih za projekt pridobili kasneje ne bo potrebno vračati - v primeru, da do podpisa preostalih dveh izvajalskih pogodb, ki predstavljajo celovito izvedbo operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ne bi prišlo. Do danes tega zagotovila Komunalno podjetje Velenje ni uspelo pridobiti, upajo pa, da ga v prihodnjih dneh bodo.

V okviru celotne operacije bodo zgrajene tri čistilne naprave za pitno vodo, 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja ter daljinski nadzor stanja v omrežju in hidravlična analiza vodovodnega sistema Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki.

Širši cilji projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« so:

  • zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne oskrbe s pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline,
  • povečanje števila priključenih prebivalcev na omrežje za oskrbo z vodo v projektnem območju za 1.730 prebivalcev,
  • zmanjšanje vodnih izgub z več kot 30 % na manj kot 25 %,
  • zmanjšanje števila prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni neustrezni pitni vodi (za 3.800 oseb na območju Šmartnega ob Paki),
  • medsebojna povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja.

Obravnavana pogodba je prva od treh iz sklopa pogodb za izvedbo gradbenih del in se nanaša na izvedbo daljinskega nadzora in hidravlične analize, ki bo omogočil

  • optimalno opravljanje omrežja in
  • hitro zaznavanje in odpravljanje vodnih izgub ter bo
  • nadgrajen s sistemom daljinskega odčitavanja števcev.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.